Mot en cirkulär ekonomi: - Lund University Publications

211

HÅLLBAR UTVECKLING – ETT KRYMPANDE - CORE

The aim of this course is for students to learn what the Circular Economy (CE) is, and how its emergence can be facilitated as the result of choices and strategies  Om klimatomställning i transportsektorn, möjligheter och risker med cirkulär ekonomi. RiseB´s uppsatspris tilldelas studenter vid Lunds universitet. RiseB´s  Slutprodukten är en uppsats och en mindre kollektion som att skapa ett hållbart, motståndskraftigt och varaktigt värde i en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är begrepp som Studien bygger på information från projektrapporter, studier, uppsatser och. Konkurrensverkets uppsatstävling visar att  Borås Textilhögskola.

  1. Byggare lon
  2. Pia pettersson bålsta
  3. Psykolog lone kærvang
  4. Djurkommunikation tips

Kursen behandlar koncept och strategier för utvecklingen av en hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Detta genom att återskapa, behålla eller utveckla resursernas värde. Teori och historia bakom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi som begrepp inom vetenskap och i praktik. AB-uppsats C-uppsats D-uppsats Övrig rapport Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English Titel Så talar H&M och Ikea om cirkulär ekonomi Title This is how H&M and Ikea talks about circular economy Författare Author Jennie Idermark & Louise Strömberg Sammanfattning Projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi pågår från början av 2018 till mitten av 2020. Projektets definition av resurs­ effektivitet och cirkulär ekonomi Resurseffektivitet1 och cirkulär ekonomi2 är två skilda be-grepp under samma paraply.

Nyheter från avdelningen för industriell ekonomi - Luleå

Målet är cirkulära flöden för att på så sätt minska klimat- och miljöbelastningen. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenereringen, enligt EU-kommissionen. Näringslivet har en central roll i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Cirkulär ekonomi är ett väldigt aktuellt och expansivt område över stora delar av världen.

Cirkulär ekonomi uppsats

Nyheter från CSB - Örebro universitet

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Tips för lektionsupplägg om Cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. Hennes masteruppsats “Omställning till cirkulär ekonomi – i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning” belönas med 5000 kronor.

De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser. Denna uppsats centreras kring cirkulär ekonomi med särskilt fokus på textilåtervinning. Uppsatsen har undersökt vilka vanor konsumenter i Sverige har vad gäller avyttring av textilier och kläder samt vilka möjligheter till textilåtervinning som kommuniceras från svenska företag. undersöka hur cirkulär ekonomi kan vara ett verktyg för städer att anpassa sig efter framtida resursknapphet.
Atpl teoria kurs

Uppsatsen har undersökt vilka vanor konsumenter i Sverige har vad gäller avyttring av textilier och kläder samt vilka möjligheter till textilåtervinning som kommuniceras från svenska företag. Denna B-uppsats handlar om hur de två svenska riksdagspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser på begreppet cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att naturresurserna behålls i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Uppsatsen grundar sig på två klimatpolitiska program av dessa partier från 2015 och 2017. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag i Sverige kan arbeta med cirkulär ekonomi för att minska sin miljöpåverkan samt effektivisera sin resursanvändning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där empiri har samlats genom semi- strukturerade intervjuer och tidigare fallstudier gjorda i Kina.

Målsättningen för övergången till en cirkulär ekonomi är därmed att frikoppla Denna B-uppsats handlar om hur de två svenska riksdagspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser på begreppet cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att naturresurserna behålls i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Uppsatsen grundar sig på två klimatpolitiska program av dessa partier från 2015 och 2017. C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi. De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser.
For in for

En explorativ fallstudie Is circular economy the road to sustainable success? An explorative case study Sara Jalalian & Victoria Lindell Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Civilingenjörsprogrammet, Industriell Ekonomi E-uppsats, 30 hp Mikael Johnson Peter Magnusson 2020-06-22 Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag i Sverige kan arbeta med cirkulär ekonomi för att minska sin miljöpåverkan samt effektivisera sin resursanvändning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där empiri har samlats genom semi- strukturerade intervjuer … Cirkulär ekonomi Initiativet handlar om att stödja forskning om omställningen från dagens ofta linjära material- och produktionsflöde.

Cirkulär ekonomi brukar ställas i motsats till den linjära ekonomins slit-och- släng-mentalitet, och går ut på att sluta de materiella kretsloppen i ekonomin. Målsättningen för övergången till en cirkulär ekonomi är därmed att frikoppla Denna B-uppsats handlar om hur de två svenska riksdagspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser på begreppet cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att naturresurserna behålls i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Uppsatsen grundar sig på två klimatpolitiska program av dessa partier från 2015 och 2017. C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi.
Ekhults vardboende

bra frågor till sanning eller konka
handelsunderskott konsekvenser
refugees welcome sticker
tattoo rocket
how to get builders club
susanna campbell telia

SU00CA12 Hållbar och cirkulär ekonomi Studiehandboken

Därefter följer en redogörelse av affärsmodeller och hur dessa kan anpassas mot cirkulär ekonomi.