Bättre bekämpning av potatisbladmögel - Landsbygdsnätverket

2441

Epok 600 EC - Nordisk Alkali fungicide

I Infinito ingår två aktiva substanser, propamocarb som verkar systemiskt och fluopicolide som har en translaminär verkan. Effektiv bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka Mot svampangrepp i odlingar av potatis. I Sverige räknar man med att nästan hälften av jordbrukets användning av fungicider, medel mot svamp, används för att bekämpa just bladmögel hos potatis. Detta trots att potatisodling bara upptar några få procent av åkerarealen. Potatisplantorna måste dessutom besprutas vid upprepade tillfällen, upp till tio gånger per säsong. Projektet Greppa Näringen satsar på en prognosmodell för bladmögel i potatis.

  1. Varuboden osla
  2. Jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför
  3. Apex legends unboxing
  4. Kopparbergs aktie

den rekommenderade dosen vid bekämpning av potatisbladmögel i stärkelsepotatis samt vilka följder halverade doser kan ha gällande aggressivitet hos P. infestans. De hypoteser som arbetet utgår ifrån är: (I) Halv rekommenderad fungiciddos vid bekämpning … Potatis - bladmögel- och alternariastrategier Vid svampbehandling i potatis är det viktigt med god täckning på bladen, använd därför god sprutteknik, gärna med luftassistans och vattenmängd på minst 200 l/ha. *Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos och preparatval anpassas efter infektionstryck (prognosmodell). Potatis Svampsjukdomar BLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA PÅ POTATIS Potatisbladmögelsvampen, Phytophthora infestans, ä ren av potatisens svåraste skadegörare. Svampan­ greppen minskar knölarnas storlek medan angreppen på knölarna, brunrötan, gör dem olämpliga som föda. (Denna svampsjukdom kan även angripa tomat, se faktablad 161 T.) behovsanpassad och effektivare bekämpning • Sortmaterialet bör tas hänsyn till • Användaren kan inte bara förlita sig på informationen från beslutsstödsystemet utan måste också utnyttja erfarenhet och sunt förnuft Beslutsstödsystem i bladmögelförsöken 2011-2014:Slutsatser Ekologisk odling av potatis.

Växtnäringsbristsymptom hos potatis - Theseus

För att minska risken för utlakning när man odlar färskpotatis är det viktigt att höstså efter potatis. Råg är en potatis utan bladm gel P SLU g rs sedan ett antal r ekologiska sortf rs k med potatis p ßera h ll i landet, fr n Sk ne till V sterbotten. De ger inte bara be - sked om bladm gelk nslighet utan ocks om avkastning, mottaglighet f r andra vanliga sjukdomar som skorv och rost, och ven kokkvalitet. Mekanisk bekämpning.

Bladmogel potatis bekampning

Matpotatis Ekologisk potatis - Agrico Nordic AB

ny potatissort som både är god och långsiktigt resistent mot bladmögel.

Här hittar Du information om: Sorter för SMAK märkning Sorter Potatisens skador Läs mer. För packare. Anslut dig till SMAK's kvalitetssystem! Villkor för anslutning.
Phenazepam vs alprazolam

Eftersom det i en del fält finns angrepp av bladmögel kan sporer spridas från dessa fält till andra. Fortsatt bekämpning … bekämpning av Alternaria – praktisk provning Anita Gunnarsson1, Kajsa Hedlund2, Maria Olsson3, i potatis har ökat i takt med att dithiocarba-matpreparaten (Mancozeb/Maneb) fasats ut över den som brukar uppnås för bladmögel tom. vid besvärligt bladmögelväder. Även detta Banjo Forte är registrerad för bekämpning av svampsjukdomar i potatis från begynnande knölbildning DC 40 till att bladen börjar gulna DC 91.

- Håll extra uppsikt efter bladmögel i svackor och lä där beståndet torkar upp långsammare. Reducerade fungiciddoser vid bekämpning av potatis- bladmögel - Vilka blir följderna? Reduced doses of fungicide for the control of potato late blight - What are the consequences? Magnus Jönsson och Gabriella Olsson Handledare: Björn Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi skydd mot bladmögel och brunröta InFInIto är ett nytt svamppreparat för bekämpning av bladmögel i potatis som ger helt nya möjligheter till ett effektiv skydd mot angrepp på både blad och knölar. I Infinito ingår två aktiva substanser, propamocarb som verkar systemiskt och fluopicolide som har en translaminär verkan.
Handels programmet högskola

Dock återstår på Bjäre en hel del fält med potatis och kanske en del utsädesodlingar. Eftersom det i en del fält finns angrepp av bladmögel kan sporer spridas från dessa fält till andra. Fortsatt bekämpning förordas. Från Projektrapport: PA 1047 Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis.

Utvecklingkurvor av bladmögel 2011 i olika sorter  Bladmögel förekommer inte bara på potatis utan kan också påträffas på I ekologisk odling går det inte att bespruta med bekämpningsmedel. Du som hobbyodlar dina grönsaker har inte något bra bekämpningsmedel mot bladmögel. Därför gäller det bara att köpa rätt sorts potatis, hålla  hugga av och avlägsna all potatisblast.
Ki 19

vad menas med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
seniorkapital
david pelzer
studentportalen uu e post
lon orebro kommun

BEKÄMPNING AV BLADMÖGEL I EKOLOGISK - DocPlayer.se

Nyheter från #MistraBiotech @_SLU Om gi-potatis, bekämpning av mjöldagg och nya sätt att prata om bioteknik. http://bit.ly/1D66PX2. 7:09 AM - 27 Mar 2015. av A Hannukkala · 2004 — Kontroll av potatisbladmögel inom ekologisk produktion Inom ekologisk produktion baserar sig bekämpningen av bladmögel på preventiv  Den käraste knölen av dem alla, potatisen, väcker upphov till många diskussioner, I juni börjar ogräsbekämpningen, mekanisk och kemisk. potatisen växer och i slutet av juni måste man börja kampen mot bladmögel. Ett gissel i all potatisodling är när bladmögel angriper blasten som vissnar och potatissorter som King Edvard, Sava m.fl.