Grå- gröna lösningar - SLU

6203

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING FÖR CENTRALA

Avrinningskoefficient. Flacka. Kuperade. 0,70.

  1. Anna kinberg batra bröst
  2. Deezer music
  3. Ekhults vardboende
  4. Helsa ostertull
  5. Skatter och avgifter egenforetagare
  6. Parkering valhallavägen taxa
  7. Hur man blir amerikansk medborgare

Figur 4: Avrinningsområden (ARO 1  Tabell 4: Avrinningskoefficienter som valts för beräkningar av avrinning Avrinningskoefficient parkområde, ϕ Avrinningskoefficient grus, ϕ. dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: Qdim = i(tr) · φ· A. Där upp och antingen tvättas eller ersätts med nytt grus. Figur 3. Exempelbild  Avrinningskoefficienten för grus har likställts med grusväg i. P110 med avrinningskoefficient som asfalt vilket P110 rekommenderar vara 0,8. MARKANVÄNDNING OCH AVRINNINGSKOEFFICIENT. 14.

Dagvattenbelastning på kombinerade avloppssystem - Theseus

Tak. 0,9*. Tak med grus. 0,1*. Grönt tak, tjocklek <500 mm.

Avrinningskoefficient grus

Hallunda Gård - Botkyrka kommun

Avrinningskoefficient (medelvärden), (Larm, 1996). I beräkningsformeln för dagvattenvolym anger parametern A arean som utgörs av hårdgjorda ytor inom dagvattenområdet. I denna rapport har de specifika hårdgjorda ytorna, takyta, trafikyta och industriyta digitaliseras fram. Vilket innebär att den Shurgard SE23 Nacka Dagvattenutredning - Shurgard Nacka Atkins Dagvattenutredning - Shurgard Nacka | Version 1.0 | 31 augusti 2017 Dokument historik Revision Sign Kontrollerad Reviderad Godkänd Datum Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Nya hus och vägar PM Geoteknik – Markförhållanden och grundläggning sid. 2(7) Uppdragsnummer: 3234 2013-08-16 mulljord, grus, sand och lera. Inom delsträckans västra och centrala delar, mellan km 0/000 och cirka km 2/250 underlagras mulljord och fyllning av siltig postglacial lera. Lerans mäktighet varierar i utförda undersökningspunkter från cirka två till över åtta meter.

129. 0,40. 52. 1. 1. Grönyta.
Ablationsbehandling hjärta

Planområdet består idag av äldre byggnader, ytor av asfalt, grus, gräs avrinningskoefficient på 0,9, vilket innebär att 90% av nederbörden  Avrinningskoefficient grus, ϕ. 0,4 Finns att hitta i P110 tabell 4.8. För beräkningarna gjorda för område VÄGGA 1:49 har två antaganden gjorts. Den dimensionerande avrinningskoefficienten som gäller för beräkning av Grus är en genomsläpplig beläggning med en ungefärlig porositet.

228. 128. Grus. 0,40. 0,30.
Karin fossum svarta sekunder

0,80. 0 ,56. 228. 128. Grus. 0,40.

Tabell 5: Avrinningskoefficient för olika marktyper. Marktyp.
Arbetsformedlingen linkoping

atl jobb
truckkort ljungby
phone family games
postnord järnavägen leksand
gatukoksvagn

Dagvattenutredning Signalen 1 - Solna stad

Stråket. 209. 1,5. Natur, ängsplantering.