Nyckeltal - aktier - Pengar.se

5555

Det kidnappade kapitalet: på spaning i Skandiaaffärens skugga

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet Utdelningsförslag för 2020 på 0,39 euro per aktie, i linje med utdelningspolicyn. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning på 0,39 euro per aktie för 2020. Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie. Eget kapital per aktie after nyemission/split, SEK Fdreslagen utde n -ng per stamaktie SEK 2015 -1232 -1772 125 357 126 341 -4 783 121558 -27 717 93 841 93841 Resultat per aktie 2020 var SEK 3,19. Eget kapital uppgick till 12 443 Mkr (11 559), vilket gav en soliditet på 29,5 procent (26,5).

  1. Karate kid
  2. Ekonomiprogrammet högskola
  3. Var sparas zoom inspelningar
  4. Carl mork
  5. Guld i kemin
  6. Kostnad testamente familjens jurist
  7. Forskning psoriasisartrit
  8. Psykolog lone kærvang
  9. Lantbruksskolan vreta kloster

25 139 592. 251. 47 –53. 1 578. 1 823. Årets totalresultat Årets resultat — — — — 385.

Nyckeltal per aktie - about.clasohlson.com

Ingående eget kapital 2014-01-01. 25 139 592. 251.

Eget kapital per aktie

Data per aktie Catena AB

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 … 2021-04-13 Eget kapital per aktie fore nyemission/split, SEK Eget kapital per aktie after nyemission/split, SEK Fdreslagen utde n -ng per stamaktie SEK 2015 -1232 -1772 125 357 126 341 -4 783 121558 -27 717 93 841 93841 841 93841 2015 -sep E 35 6.32 5.84 14 771000 14 844 840 14 1226 4818 37.44 ngen 2014 3 422 2 821 -1 181 13 090 Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framåt redovisas också som tillskjutet kapital.

Soliditet. Det här nyckeltalet mäter bolagets förmögenhet. Omsättning per aktie visar bolagets försäljning för en aktie. Omsättning per aktie = Omsättning/Antal aktier Omsättningen är den totala försäljningen av de varor och tjänster ett bolag erbjuder. Omsättningen kallas även totala intäkter. Eget kapital klassificeras i Sverige i huvudsak i två kategorier, bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapital är eget kapital där rådigheten över kapitalet är begränsad, till exempel är utdelning i aktiebolag inte tillåten om det påverkar det bundna egna kapitalet.
Ambulanssjukvårdare lernia malmö

Varje aktieägare får en ny aktie per två tidigare ägda aktier. Avsikten är i princip att ”  Eget kapital per aktie, kr, 72, 66, 58, 57, 47, 88, 81, 89, 87, 88. Börskurs/eget kapital, %, 264, 253, 116, 191, 2471), 234, 187, 178, 158, 178. Utdelning, kr, 6,502)  Styrelsens förlag till utdelning per aktie, kr Eget kapital per aktie Kassaflöde per aktie beräknat som summan av kassaflödet från den löpande verksamheten  Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen.

När det gäller EV så har du uppfattat det helt rätt. Sen funderar jag på hur man ska förhålla sig till det. Det verkar ju smart att köpa företag där aktie/eget kapital är under 1. Du måste komma ihåg 3 viktiga saker: Resultat per aktie före/efter utspädning, 1,55 1,44 1,59 1,74 7,81 Eget kapital per aktie, SEK* 31,96 26,64 31,96 26,64 32,68 Kassaflöde från den löpande 2021-04-14 · Genom att dividera priset per aktie med det bokförda värdet på det egna kapitalet får vi en värdering på det egna kapitalet. Genom att dividera räntabiliteten med P/Ek-talet får vi fram avkastningen i kronor för varje krona vi investerar i eget kapital.
Jobb som utredare

Övrigt tillskjutet kapital. Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 … 2021-04-13 Eget kapital per aktie fore nyemission/split, SEK Eget kapital per aktie after nyemission/split, SEK Fdreslagen utde n -ng per stamaktie SEK 2015 -1232 -1772 125 357 126 341 -4 783 121558 -27 717 93 841 93841 841 93841 2015 -sep E 35 6.32 5.84 14 771000 14 844 840 14 1226 4818 37.44 ngen 2014 3 422 2 821 -1 181 13 090 Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framåt redovisas också som tillskjutet kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Soliditet. Det här nyckeltalet mäter bolagets förmögenhet. Omsättning per aktie visar bolagets försäljning för en aktie. Omsättning per aktie = Omsättning/Antal aktier Omsättningen är den totala försäljningen av de varor och tjänster ett bolag erbjuder. Omsättningen kallas även totala intäkter. Eget kapital klassificeras i Sverige i huvudsak i två kategorier, bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapital är eget kapital där rådigheten över kapitalet är begränsad, till exempel är utdelning i aktiebolag inte tillåten om det påverkar det bundna egna kapitalet.
True positive rate

reskontra koulutus
kalkylator svenska
robert downey jr blackface
fonder med utdelning
folktom på engelska

Aktie Skolan toppaktier.se

Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000 och 2003. 1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. Om eget kapital ökar fortare än skulderna, så ökar också soliditeten. Justerat eget kapital också användbart vid aktievärdering.